Drukuj

46(2010)1 - RozprawyKazimierz Mikucki

Zagadnienie zjawiska opętania i sposobów jego filozoficznej interpretacji


Streszczenie

Omawiany w tym artykule temat dotyczy zjawiska opętania diabolicznego, które – jako pewien fakt empiryczny – może być przedmiotem nie tylko naukowej, teologicznej, ale i filozoficznej refleksji. Prezentacja tegoż zagadnienia składa się z dwóch zasadniczych kroków. Pierwszy polega na próbie dokonania ogólnego, fenomenologicznego opisu tegoż zjawiska, a drugi – bazujący na tym materiale – jest z kolei próbą jego filozoficznej interpretacji. Interpretacja ta składa się również z dwóch podstawowych etapów. Pierwszy polega na wyróżnieniu i opisaniu głównych kierunków interpretacji fenomenu opętania: redukcjonistycznego i antyredukcjonistycznego. Drugi zaś – zakładający interpretację antyredukcjonistyczną – polega na postawieniu bardziej szczegółowych problemów, jakie się z tym fenomenem wiążą. Zostały one ześrodkowane wokół pięciu następujących tematów: istnienie i natura ducha, duszy oraz Boga; sposób i zakres oddziaływania ducha na osobę ludzką; związek duszy oraz ducha (anioła) z ciałem; istnienie i rodzaj zła; istnienie wolnej woli ludzkiej. Całość rozważań zamykają końcowe wnioski, jakie się nasuwają w związku z tym tematem.

 

Słowa kluczowe: Bóg opętanie demon wolna wola zło