Poznański Jacek
PDF Drukuj Email
45(2009)2 - Sprawozdania


Jacek Poznański

Sprawozdanie z konferencji "Biological Evolution ? Facts and Theories. A Critical Appraisal 150 Years after The Origin of Species", Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 3-7 marca 2009

  • język publikacji: polski


Fragment:

Półtora wieku po przełomowej książce Darwina wciąż nie cichną debaty wokół teorii ewolucji. Debaty te odbywają się na poziomie przedmiotowym, jak i metaprzedmiotowym czy ideologicznym. Na poziomie przedmiotowym, gdyż seria nowych odkryć w ostatnich dziesięcioleciach dwudziestego wieku skłania naukowców do przemyślenia na nowo syntetycznej teorii ewolucji i, być może, stworzenia teorii, jak niektórzy mówią, trzeciej generacji. Na poziomie ideologicznym, gdyż teoria ewolucji często jest ubarwiana filozoficznymi komentarzami, a różnorakie światopoglądowe opcje starają się albo ją sobie zawłaszczyć jako swoją bazę naukową, albo całkowicie ją odrzucają. Powstaje więc konieczność stałego śledzenia badań z zakresu szeroko rozumianej biologii oraz krytycznej refleksji nad ich wynikami i interpretacjami tych wyników. Przede wszystkim z tych racji w dniach 3-7 marca 2009 roku została zorganizowana w Rzymie międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja Biological Evolution: Facts and Theories. A Critical Appraisal 150 Years After ?The Origin of Species. Konferencja odbyła się w ramach międzyuczelnianego programu badawczo-edukacyjnego Science, Theology and the Ontological Quest, jednoczącego kilka rzymskich uniwersytetów pod patronatem Papieskiej Rady Kultury. Program ten ma na celu przybliżenie studentom papieskich uczelni (z których żadna nie posiada wydziału przyrodniczego ani nie prowadzi studiów przyrodniczych) zagadnień związanych z szeroko rozumianymi naukami przyrodniczymi. Konferencja została zorganizowana przez specjalizację ?Nauka i Filozofia?, powołaną kilka lat temu na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. W organizacji konferencji (oraz wydarzeń z nią związanych) współpracowali naukowcy z Uniwersytetu Notre Dame (Indiana, USA), a finansowo wsparła znana z zaangażowania w dialog nauki i religii Templeton Foundation ze Stanów Zjednoczonych.