Porwolik Marek
PDF Drukuj Email
45(2009)2 - Recenzje


Marek Porwolik

F. Rivenc, Gabriel Sandu, Entre logique et langage, Paryż 2009

  • język publikacji: polski


Fragment:

Czym zajmuje się logika? Na to pytanie możemy próbować odpowiedzieć na wiele sposobów. Prawa myślenia, wynikanie logiczne, prawda logiczna, język rozumiany jako zbiór znaków i reguł z nimi powiązanych są dla wielu tymi przedmiotami, na których skupia swą uwagę ta dyscyplina naukowa. Czasem mówi się, że logika jest rodzajem ?gry?, a więc jest bezprzedmiotowa; czasem, że jest wręcz odwrotnie: uważa się, że ma wiele przedmiotów, którymi się interesuje, a zatem jest dyscypliną niejednorodną. Jakby nie odpowiadać na tak zasadnicze pytanie dotyczące ?istoty? logiki, trzeba w każdym z tych ujęć w jakiś sposób analizować również i sam język. Jak niektórzy uważają, tu właśnie znajduje się miejsce spotkania logiki z językoznawstwem. Historia owych spotkań, relacji, sukcesów i trudności jest przedmiotem analizy dokonanej w recenzowanej książce.

 
PDF Drukuj Email
46(2010)2 - Recenzje

 

Marek Porwolik

Jean-Pierre Declés, Brahim Djioua, Florence Le Priol, Logique et Langage: déduction naturelle, Paris 2010

  • język publikacji: polski


Fragment:

Biorąc do ręki kolejny podręcznik z wprowadzenia do logiki możemy zapytać o to, czy możemy w nim znaleźć coś, czego nie ma w wielu podobnych opracowaniach. W przypadku "Logique et Langage: déduction naturelle" na wyżej postawione pytanie można odpowiedzieć, że podręcznik ten wart jest uwagi z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszym z nich jest zastosowanie dedukcji naturalnej w ujęciu Gentzena jako zasadniczego narzędzia dowodzenia tez w rachunku zdań i rachunku predykatów. Drugi powód to interaktywny program do nauki logiki LOGIC dołączony do książki na płycie CD, będący dla niej ciekawym uzupełnieniem ćwiczeniowym.

 
PDF Drukuj Email
46(2010)2 - Recenzje

 

Marek Porwolik

Theodore Sider, Logic for Philosophy, Oxford 2010

  • język publikacji: polski


Fragment:

W trakcie edukacji uniwersyteckiej naszą wiedzę na temat szeroko rozumianej logiki możemy pogłębiać przede wszystkim w ramach studiów matematycznych lub filozoficznych. W tym drugim przypadku do dyspozycji mamy wiele podręczników przeprowadzających nas przez podstawowy kurs rachunku zdań, rachunku predykatów czy teorii sylogizmów. Zazwyczaj zwięźle przedstawiają one podstawowe zagadnienia teoretyczne a następnie skupiają się nad wyrobieniem u czytelnika pewnych sprawności rachunkowych. Uzupełnieniem takiego zasadniczego kursu mogą być specjalistyczne publikacje z zakresu określonych obszarów logiki. Odczuwalny jest jednak brak podręczników akademickich, które w sposób płynny poszerzają podstawowy uniwersytecki kurs logiki dostosowując go dla przyszłych czy obecnych absolwentów studiów filozoficznych. Takim właśnie jest prezentowany tu podręcznik "Logic for Philosophy", którego autorem jest Theodore Sider – profesor filozofii na New York University. Jego główne zainteresowania (metafizyka) jak i sama ścieżka edukacyjna (studia filozoficzne i matematyczne) pozwoliły autorowi z powodzeniem podjąć zadanie napisania podręcznika takiego rodzaju.