Pabjan Tadeusz
PDF Drukuj Email
45(2009)2 - Prace przeglądowe


Tadeusz Pabjan

Czy nauka dowodzi istnienia Boga? Naukowa apologetyka Piusa XII

  • język publikacji: polski

Streszczenie

 

Historia wzajemnych relacji pomiędzy nauką i religią pełna jest interesujących epizodów, które warto poddać szczegółowej analizie. Niniejszy artykuł przedstawia jeden z takich epizodów, związany z naukową apologetyką Piusa XII. Zagadnienie to jest jednym z ważniejszych rozdziałów współczesnej historii relacji pomiędzy nauką i teologią. Pius XII był papieżem, który w szczególny sposób interesował się osiągnięciami nauk ścisłych, takich jak fizyka i kosmologia. Był on przekonany, że jest możliwe sformułowanie naukowego dowodu na istnienie Boga i stworzenie wszechświata. Interwencja George?a Lemaître?a spowodowała, że wycofał się z tego pomysłu. Tematem pierwszej części artykułu jest zainteresowanie Piusa XII naukami ścisłymi; następnie omówione jest słynne przemówienie Piusa XII Un ora, a w ostatniej części przedstawiona jest rola, jaką w całym epizodzie odegrał George Lemaître.