Drozdek Adam
PDF Drukuj Email
45(2009)2 - Prace przeglądowe


Adam Drozdek

Floreńskiego dowód na istnienie Boga

  • język publikacji: angielski


Streszczenie


Artykuł analizuje pogląd Pawła Florenskiego, że ?najbardziej przekonującym dowodem filozoficznym na istnienie Boga? jest następujące stwierdzenie: ?istnieje ikona Trójcy Świętej Andrieja Rublowa, zatem Bóg istnieje?. Chociaż ikony mają niezwykle ważne znaczenie w teologii i liturgii prawosławnej, nie zajmowałyby tak wysokiej pozycji poza obrębem religijnej tradycji prawosławnej, a zatem istnienie Boga jest punktem wyjścia od którego rozpoczyna się rozważania na temat sakralnego charakteru ikon.