Kobos Katarzyna
PDF Drukuj Email
45(2009)2 - Świadomość i przedmiot


Katarzyna Kobos

Przedmiot czy przedmioty spostrzeżeń wobec zróżnicowania percepcji na odrębne modalności zmysłowe

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Artykuł podejmuje zagadnienie zróżnicowania doświadczenia zmysłowego na odrębne modalności zarówno u podmiotów ludzkich, jak i innych niż ludzkie.

Po wskazaniu kryteriów identyfikacji poszczególnych zmysłów (między innymi, na podstawie prac Keeleya), wykorzystuje się wybrane eksperymenty myślowe (autorstwa Jarvilehto, Grice'a) jako przyczynek do odpowiedzi na pytanie o genezę i funkcję percepcji zmysłowej.

W dalszej części artykułu przedstawione są trudności, jakie wielość zmysłów stwarza dla zwolenników stanowiska zwanego reprezentacjonizmem (Tye, O'Dea). Na gruncie reprezentacjonizmu, który zakłada, że funkcja percepcji sprowadza się do reprezentacji, problematyczne okazuje się uzasadnienie faktu, że istnieje wiele równoczesnych reprezentacji środowiska, dostarczanych przez niezależne zmysły.

W części zamykającej rozpatrywana jest analogia między reprezentacją otoczenia za pomocą wielu zmysłów i ujmowaniem danych treści z wykorzystaniem wielu języków naturalnych.