Bankiewicz Paweł
PDF Drukuj Email
45(2009)2 - Świadomość i przedmiot


Paweł Bankiewicz

Johna Searle'a opis intencjonalności pragnień

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Zasadniczą rolę w Searle'a opisie intencjonalności pragnień odgrywają pojęcia treści intencjonalnej i kierunku dopasowania. Pragnienia są stanami umysłowymi z treścią intencjonalną w postaci sądów logicznych. Sądy wskazują jak powinniśmy zmienić świat aby zaspokoić nasze pragnienia. Dlatego też pragnienia posiadają górny (od świata do umysłu) kierunek dopasowania. Autor artykułu rozważa dwa rodzaje zarzutów wobec ujęcia Searle'a. Wedle pierwszego, istnieją stany intencjonalne z dwoma przeciwnymi kierunkami dopasowania. Drugi rodzaj zarzutów wywodzi się ze współczesnych teorii samo-percepcji. Według nich pragnienia są percepcjami naszego zachowania w różnych sytuacjach ? czyli stanami umysłu z dolnym kierunkiem dopasowania. W drugiej części artykułu autor wykazuje, że Searle?a opis intencjonalności pragnień wytrzymuje argumentację krytyczną.