Barcik Dorota
PDF Drukuj Email
45(2009)2 - Świadomość i przedmiot


Dorota Barcik

Karla Jaspersa ujęcie związku świadomości z przedmiotem

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Artykuł traktuje o jednej z ważniejszych osób dwudziestowiecznej filozofii niemieckiej ? Karlu Jaspersie. Koncentruje się na tezie dotyczącej relacji pomiędzy świadomością i przedmiotem. Rozróżnienie to jest narzędziem dla aktu filozofowania, to znaczy tworzy schemat myślenia filozoficznego. Relacja świadomość-przedmiot potraktowana jako narzędzie, to tylko jeden aspekt relacji pomiędzy podmiotem i przedmiotem. W rozpatrywanym przypadku, świadomości będącej podmiotem przysługują przedmioty. Ale świadomość może również uchwycić siebie samą jako przedmiot. Najważniejszym rozstrzygnięciem jest fakt ujmowania rzeczy jako przedmiotów przez świadomość w ogóle. W ten sposób określona zostaje jedna z aktywności ludzkiego rozumu ? poznanie. Konkluzją wywodu jest stwierdzenie, że nie możemy poznać całej rzeczywistości i dlatego nasza działalność poznawcza nie ma charakteru absolutnego. Jaspers rozwija w tym miejscu koncepcję Ogarniającego. W artykule podjęto próbę wskazania na dialektyczny i aporetyczny charakter problemów, którymi zajmuje się ten filozof.