Rosiak Marek
PDF Drukuj Email
45(2009)2 - Świadomość i przedmiot


Marek Rosiak

O intendowaniu i byciu intendowanym

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Czy uznanie, że w akcie intencjonalnym intendowany jest zawsze pewien obiekt pociąga za sobą uznanie, że ów obiekt w pewien sposób istnieje? Akceptacja takiego następstwa legła u podstaw Husserlowskiej koncepcji noematu, jak również bardzo detalicznie opracowanej Ingardenowskiej koncepcji przedmiotu czysto intencjonalnego. W ramach obu tych koncepcji przyjmuje się, że intendowany przedmiot istnieje w sposób niesamoistny, tj. pochodnie i zależnie względem świadomości. Tekst zawiera fenomenologiczną analizę tezy o istnieniu niesamoistnego korelatu aktu intencjonalnego i stanowi krytkę jej założeń.