Gałaj Andrzej
PDF Drukuj Email
45(2009)2 - Rozprawy


Andrzej Gałaj

Czy niezmienność Boga polega na absolutnym wykluczeniu zmian?

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Niezmienność Boga jest bardzo ważnym teodycealnym problemem. Większość filozofów uważa, że Bóg jest niezmienny. Nie wszyscy jednak. Niektórzy traktują ruch i zmianę jako przejaw doskonałości i jako taką przypisują ją również Bogu. Artykuł analizuje czy rzeczywiście można te atrybuty odnieść do Boga. Podstawę poszukiwań stanowią teksty św. Tomasza z Akwinu oraz arystotelesowska koncepcja ruchu, zmiany. Tomasz, który jest wyraźnym zwolennikiem arystotelesowskiej teorii używa jednak w swoich tekstach nie jednego (tylko arystotelesowskiego) lecz podwójnego znaczenia ruchu, zmiany, korzysta bowiem także z platońskiego rozpoznania w tym zakresie. Nie sprowadza jednak tego podwójnego znaczenia do jednej wspólnej płaszczyzny, to zaś staje się, jak się wydaje, poważnym problemem w rozwiązaniu zagadnienia niezmienności Boga. Przy nim bowiem św. Tomasz, niejako arbitralnie, opiera się jedynie na arystotelesowskim znaczeniu ruchu, zmiany, które ostatecznie prowadzi do kwestionowania wszelkiego ruchu, zmian w Bogu. Trudności zatem w wydobyciu pełnego znaczenia ruchu, zmiany, stanowią, jak się wydaje główną przyczynę zawężającego to zagadnienie stwierdzania niezmienności Boga. Artykuł jest próbą przełamania wyżej zasygnalizowanych aporii.