Świętorzecka Kordula
PDF Drukuj Email
45(2009)2 - Rozprawy


Kordula Świętorzecka

Elementy klasycznej teorii zasad bytu

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Podstawowa w klasycznej metafizyce rola zasad bytu i procedur ich wyróżniania uwikłana jest w zasadniczą trudność: dla wspomnianych pojęć brakuje odpowiednio precyzyjnej charakterystyki metodologicznej. Filozof posługujący się siatką klasycznych pojęć metafizycznych skazany jest też w tym względzie na potoczne (lub utarte przez tradycję) intuicje, które z jednej strony bywają zawodne, a z drugiej ? podają w wątpliwość jakość naukową jego rozważań. Artykuł zawiera próbę uzupełnienia owego braku. W ramach prezentowanych analiz podaje się propozycje sformalizowanych ekstensjonalnych definicji zasady bytu oraz podziału bytu na zasady (z uwzględnieniem paru jego odmian: podziału powszechników i podziału indywiduum na zasady). Formułowane definicje mają charakter konstrukcyjny, jednak respektują tradycyjną charakterystykę badanych pojęć.

 
PDF Drukuj Email
47(2011)4 - Nauka a utopia. Granice poznania naukowego

Johannes Czermak
Kordula Świętorzecka

Nieciągłość czasu i zmiany

  • język publikacji: angielski


Streszczenie

Standardowe rozwiązanie paradoksów Zenona – w szczególności paradoksu Achillesa i żółwia – opiera się na pewnych matematycznych założeniach dotyczących liczb rzeczywistych. Wymaga ono między innymi tego, by przyjąć założenie, zgodnie z którym czas jest przynajmniej gęstym zbiorem momentów czasowych. Można jednak zaproponować także inne rozwiązanie, które opiera się na założeniu o istnieniu „atomów” czasu - w tym przypadku czas byłby uważany za strukturę dyskretną. Tego rodzaju punkt widzenia wydaje się naturalny, gdy przyjmiemy, iż czas powinien być charakteryzowany przez ciągi zdarzeń. Wówczas upływ czasu można byłoby definiować przez odwoływanie się do zachodzenia zmian. Idea pierwszeństwa zmienności względem czasu jest obecna w filozofii już od starożytności. Jednym ze współczesnych narzędzi opisu takiej koncepcji może być zdaniowa logika zmiany LC, która nie wikła Achillesa i żółwia w paradoks Zenona.

 

 
PDF Drukuj Email
49(2013)3 - Artykuły

Kordula Świętorzecka

Towards leibnizian possibility. Formal frame of modal theory of individual concepts

  • język publikacji: angielski


Streszczenie

[Artykuł nie ma streszczenia w języku polskim. Jeśli chcesz zapoznać się z abstraktem w języku angielskim przejdź do angielskojęzycznej wersji serwisu]

 

 
PDF Drukuj Email
48(2012)1 - Sprawozdania i Recenzje

Kordula Świętorzecka

 

Kazimierz Pawłowski, Zarys logiki. Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, ss. 199

  • język publikacji: polski


Fragmenty:

Niniejsza recenzja jest adresowana głównie do wykładowców logiki i pomija szczegółowy opis zawartości kolejnych czternastu rozdziałów, z których składa się rozważana pozycja – jak łatwo zauważymy, obejmuje ona standardowy materiał z zakresu logiki i ogólnej metodologii nauk przedstawiany humanistom na pierwszym lub drugim roku studiów w ramach standardowego kursu tego przedmiotu.

Miejmy nadzieję, że ostatecznie na decyzje o wyborze recenzowanej pozycji na podręcznik dla studentów wpłyną zaprezentowane dalej uwagi dotyczące wadliwej konstrukcji książki, zawartych w niej fałszywych informacji, niepoprawnie używanej terminologii.