Szymański Marcin
PDF Drukuj Email
50(2014)4 - Z dydaktyki filozofii

Marcin Szymański

Nowa podstawa programowa nauczania filozofii a modyfikacja celów dydaktycznych i sposobów ich realizacji

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Artykuł podejmuje problematykę zmian w programie nauczania filozofii, a także wymagań egzaminu maturalnego z filozofii realizowanego do roku 2015, a także wymagań począwszy od roku 2015. Tekst obejmuje porównanie treści wymagań egzaminacyjnych i podstawy programowej nauczania filozofii. Co więcej, zawiera oczekiwane kompetencje uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z filozofii. Na koniec znalazły się wskazówki dla nauczycieli, w jaki sposób najefektywniej przygotowywać proces dydaktyczny, by dzięki temu zrealizować treści zawarte w podstawie programowej nauczania filozofii.