Pobojewska Aldona
PDF Drukuj Email
50(2014)4 - Z dydaktyki filozofii

Aldona Pobojewska

O istotnej kompetencji nauczyciela filozofii i etyki

  • język publikacji: polski


Streszczenie

W tekście wskazuję na bardzo istotną kompetencję nauczyciela filozofii/etyki, jaką jest umiejętność zdystansowania się w procesie dydaktycznym do własnych poglądów, co w praktyce wyraża się tym, że: po pierwsze – winien on przedstawiać pluralizm koncepcji wiążący się nieodłącznie z filozofią; po drugie – w trakcie realizowania programu winien minimalizować manifestowanie wobec uczniów/studentów swoich sympatii teoretycznych. Powyższe stanowisko formułuję z pozycji osoby uznającej za podstawowy cel edukacji nie przekaz wiedzy, lecz skłonienie ucznia do samodzielnego myślenia i świadomego oraz rozumnego stanowienia o sobie.