Jordan Tomasz
PDF Drukuj Email
50(2014)2 - Recenzje i Sprawozdania

Tomasz Jordan

Ś.P. Profesor Andrzej Grzegorczyk (1922–2014): Filozof i Człowiek

  • język publikacji: polski


Fragment

Wraz z odejściem Profesora Andrzeja Grzegorczyka: bezpośredniego i wielkiego spadkobiercy oraz kontynuatora filozoficzno-logicznej szkoły lwowsko-warszawskiej, zmarłego 20 marca 2014 roku w Warszawie, nauka polska – jako środowisko uczonych i wciąż rosnący dorobek ich pracy umysłowej – poniosła dotkliwą stratę. Jego ogromny wkład w to dziedzictwo – zarówno merytoryczny, jak i organizacyjny – jest trudny do pełnego docenienia i uhonorowania, zwłaszcza wobec tak wielu idei, jakie pozostawił, inspirujących, stale wykorzystywanych przez specjalistów na całym świecie.