Kleśta Aleksandra
PDF Drukuj Email
49(2013)3 - Recenzje i Sprawozdania

Aleksandra Kleśta

 

Sprawozdanie z konferencji „Filozoficznie o doświadczeniu”

  • język publikacji: polski

Fragment:


Dnia 16 kwietnia 2013 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Filozoficznie o doświadczeniu, zorganizowana przez doktorantów Katedry Filozofii Boga i Religii UKSW oraz członków Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UKSW. Konferencja skierowana była głównie do doktorantów kierunków filozoficznych. Zakres tematyczny spotkania obejmował zagadnienia związane z doświadczeniem ujętym jako problem filozoficzny.