Saganek Magdalena
PDF Drukuj Email
50(2014)2 - Recenzje i Sprawozdania

Magdalena Saganek
Magdalena Płotka

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „W kręgu średniowiecznej metafizyki”

  • język publikacji: polski


Fragment

W dniu 12 grudnia 2013 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "W kręgu średniowiecznej metafizyki". Była to druga z kolei konferencja (po organizowanej w 2011 roku konferencji "W kręgu średniowiecznej antropologii"), organizowana przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej oraz Katedrę Historii Filozofii Polskiej, poświęcona filozofii średniowiecznej.

 

 
PDF Drukuj Email
49(2013)3 - Recenzje i Sprawozdania

Magdalena Saganek
Magdalena Płotka

 

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Stan badań nad filozofią polską” poświęconej prof. Wiktorowi Wąsikowi w 50. rocznicę śmierci

  • język publikacji: polski

Fragment:


W dniu 16 maja 2013 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Stan badań nad filozofią polską. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej dla uczczenia 50. rocznicy śmierci prof. Wiktora Wąsika, pierwszego kierownika katedry Historii Filozofii ATK, organizatora studiów historyczno-filozoficznych na naszej Uczelni.