Pawlik Andrzej
PDF Drukuj Email
49(2013)3 - Recenzje i Sprawozdania

Andrzej Pawlik

 

Winfried Schröder, Athen und Jerusalem. Die philosophische Kritik am Christentum in Antike und Neuzeit, Stuttgart – Bad Canstatt 2011

  • język publikacji: polski

Fragment:


W 2011 roku nakładem specjalizującego się w tematyce filozoficznej, teologicznej i psychoanalitycznej wydawnictwa Fromman-Holzboog ukazała się monografia "Ateny i Jerozolima. Filozoficzna krytyka chrześcijaństwa w starożytności i czasach nowożytnych" autorstwa W. Schrödera. (...) Tematem omawianej pracy jest krytyczne odniesienie się do toposu określającego dziedzictwo Świata Zachodniego jako harmonijnego połączenia świata filozofii antycznej (Aten) i wiary chrześcijańskiej (Jerozolimy) poprzez analizę trzech obszarów problemowych: wiary, cudów i moralności; porównania ich ujęcia w perspektywie chrześcijańskiej i antyczno-filozoficznej oraz przedstawienia sporów na tym tle pod koniec starożytności i w czasach nowożytnych. (...) Z uwagi na to, że omawiana praca jest bogata w treści i miejscami może budzić kontrowersje, w pierwszej części zostanie przedstawiona jej treść, a następnie, w części drugiej, sformułowanych zostanie kilka uwag krytycznych.