Dziadkowiec Jakub
PDF Drukuj Email
49(2013)3 - Artykuły

Jakub Dziadkowiec

Uwagi polemiczne do koncepcji kosmosu chtonicznego

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Artykuł podejmuje polemikę z koncepcją kosmosu chtonicznego, która jest formą ontologicznego monizmu rodzajowego. Koncepcja ta głosi, że cały kosmos jest zbudowany z tego samego rodzaju materii oraz rządzą w nim te same prawa określane przez nauki przyrodnicze. W pierwszej kolejności analizie zostaje poddany termin „kosmos chtoniczny” w odniesieniu do terminu „kosmos telluryczny” oraz w kontekście sporu o obecność czynników boskich w świecie naturalnym. Następnie są przedstawione i skrytykowane główne filozoficzne idee, zawarte w koncepcji chtoniczności, które należą do dziedziny przedmiotowej filozofii przyrody oraz posiadają pewne implikacje dla filozofii nauki. Dalej są omówione dwie kontrowersje wokół związanego z interpretacją monistyczną programu SETI, które bezpośrednio wpływają na koncepcję kosmosu chtonicznego. Ostatni fragment zawiera trzy argumenty przeciwko omawianej koncepcji oraz zawiera próbę jej oceny.