Liberski Arkadiusz
PDF Drukuj Email
50(2014)2 - Recenzje i Sprawozdania

Arkadiusz Liberski

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW wczoraj i dziś – osiągnięcia i perspektywy rozwoju. Warszawski Dzień Filozofii 2013

  • język publikacji: polski


Fragment

21 listopada 2013 roku już po raz siódmy obchodziliśmy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawski Dzień Filozofii. Wydarzenie to, zorganizowane przez katedrę Filozofii Kultury w ramach Światowego Dnia Filozofii UNESCO, na stałe wpisało się w kalendarz konferencji, sesji, paneli naukowych i sympozjów naszego Uniwersytetu. Wzorem lat ubiegłych wzięło w nim udział liczne grono pracowników naukowych, studentów oraz sympatyków filozofii. Centralny punkt obchodów stanowiła konferencja naukowa na temat: "Oryginalność i specyfika filozofii uprawianej i nauczanej na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW".

 

 
PDF Drukuj Email
48(2012)4 - Recenzje i Sprawozdania

Arkadiusz Liberski

 

"Bóg, człowiek, natura. Filozoficzno-kulturowe perspektywy dialogu". Warszawski Dzień Filozofii 2012

  • język publikacji: polski

Fragmenty:


Warszawski Dzień Filozofii, organizowany w ramach Światowego Dnia Filozofii UNESCO, na stałe wpisał się w kalendarz konferencji, sympozjów i naukowych spotkań Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 15 listopada 2012 roku już po raz szósty obchodziliśmy dzień poświęcony refleksji nad miejscem filozofii w przestrzeni naukowej, kulturowej, społecznej i politycznej. Jak zwykle inicjatywa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem. W spotkaniu, oprócz prelegentów i organizatorów, wzięło udział liczne grono studentów i sympatyków filozofii. Centralnym punktem obchodów była sesja naukowa zorganizowana przez Katedrę Filozofii Kultury (Instytut Filozofii) i Instytut Ekologii i Bioetyki. Przewodni temat konferencji – "Filozofia w dialogu międzykulturowym" – ujęty został w dwóch blokach wykładowo-dyskusyjnych: "Bóg w kulturze" i "Filozofia w ekologii".

Celem tegorocznej konferencji, oprócz promocji filozofii, było poszerzenie perspektywy rozumienia kwestii dotyczących dialogu Boga z człowiekiem w kulturze, uwrażliwienie na troskę o dobra cywilizacyjne i naturalne, a także zwrócenie uwagi na budowanie odpowiednich relacji personalno-cywilizacyjnych.