Ganowicz-Bączyk Anita
PDF Drukuj Email
48(2012)4 - Recenzje i Sprawozdania

Anita Ganowicz-Bączyk

 

Sprawozdanie z obrad Sekcji Ekofilozofii i Zrównoważonego Rozwoju w ramach IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Wiśle

  • język publikacji: polski

Fragmenty:


W dniach 17-21 września 2012 roku odbył się w Wiśle IX Polski Zjazd Filozoficzny. Jego organizację Komitet Nauk Filozoficznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne powierzyły Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Instytutowi Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Istotnym celem Zjazdu było spotkanie różnorodnych środowisk filozoficznych z różnych ośrodków akademickich w kraju i zagranicą w celu podjęcia najważniejszych zagadnień myśli filozoficznej w Polsce i innych krajach Europy, kwestii jej dalszego rozwoju oraz statusu nauk filozoficznych wśród innych dyscyplin naukowych. Podczas obrad IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego podejmowano również próby sprecyzowania relacji między naukami humanistycznymi a techniką, ekonomią, kulturą i sztuką.

W programie ramowym Zjazdu znalazło się miejsce dla szeregu dyskusji panelowych, dyskusji w sekcjach, sympozjów specjalnych oraz dla wydarzeń artystycznych. W ramach Zjazdu obradowały 24 sekcje tematyczne, a jedną z nich była sekcja "Ekofilozofii i Zrównoważonego Rozwoju". Obradowała ona w dniach 19 i 20 września.