Trajtelová Jana
PDF Drukuj Email
49(2013)1 - Artykuły

Jana Trajtelová

Oddalenie i bliskość w mistyce św. Jana od Krzyża. Studium fenomenologiczne

  • język publikacji: angielski


Streszczenie

Artykuł jest fenomenologicznym studium mistyki zachodniej, a zwłaszcza mistyki św. Jana od Krzyża. Badania są prowadzone w szerszym kontekście fenomenologii osoby i fenomenologii doświadczenia religijnego. Część pierwsza określa metodologiczny i merytoryczny punkt wyjścia badań. Następnie wyjaśnia się pojęcia „oddalenia”, „bliskości” i „pragnienia”, co prowadzi do sformułowania filozoficznych wniosków pojawiających się w przyjętej perspektywie badawczej: fundamentalne znaczenie „bierności”, kwestię ‘utraty’ tożsamości i istotny charakter mistyki. W konkluzji interpretuje się mistykę jako najbardziej radykalne doświadczenie relacji międzyosobowej.