Podrez Ewa
PDF Drukuj Email
48(2012)4 - Etyka z inspiracji chrześcijańskiej

Ewa Podrez

Godność jako  podstawa (aksjologiczno–normatywna)  relacji międzyosobowych w ujęciu księdza Tadeusza Ślipki

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Celem artykułu jest analiza etycznej podstawy relacji międzyosobowej, jako jednej z najważniejszych kwestii stawianych dzisiaj w filozofii. Istnieją dwa „ekstremalne” stanowiska w odniesieniu do tego zagadnienia: jedno wskazuje na godność osobową, a drugie na autonomię osobową. Które z nich jest właściwe dla etyki chrześcijańskiej? Szukając właściwej odpowiedzi na to pytanie, odwołano się do tekstów ks. Tadeusza Ślipki: w pierwszej części przedstawione zostały główne założenia jego etyki, w drugiej rozważania skupiły się wokół takich zagadnień, jak znaczenie, miejsce oraz funkcje godności osobowej. Rozważania te pozwoliły na określenie, jak z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej godność wiąże się z relacjami interpersonalnymi (a przede wszystkim z miłością i sprawiedliwością). Stanowi ona postawę dla tych relacji, razem z innymi kategoriami moralnymi, takimi jak dobro osoby, naturalny cel, normy i obowiązki.