Cebula Adam
PDF Drukuj Email
48(2012)4 - Etyka z inspiracji chrześcijańskiej

Adam Cebula

„Wolność w prawdzie” czy „wolność z prawdy”? Tischner i Styczeń o encyklice "Veritatis Splendor"

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Opublikowanie przez Papieża Jana Pawła II encykliki „Veritatis Splendor”, poświęconej w całości problematyce etycznej, spotkało się z niezwykle żywym zainteresowaniem na całym świecie. Przy niewątpliwej zgodzie szeregu polskich myślicieli chrześcijańskich co do normatywnej treści katolickiej doktryny moralnej, w przedstawionych przez nich interpretacjach oficjalnej wypowiedzi papieża uwidoczniły się jednak zasadnicze różnice. Artykuł przedstawia analizę dwóch przeciwstawnych modeli metaetycznej wykładni „Veritatis Splendor” – interpretacji zaprezentowanej przez ks. Tischnera oraz propozycji przedstawionej przez ks. Stycznia. Zarówno w jednej, jak i w drugiej propozycji interpretacyjnej, na plan pierwszy wysuwa się kwestia relacji dwóch pojęć: pojęcia wolności podmiotu moralnego, oraz pojęcia prawdy (prawdziwości) uznawanych przezeń sądów normatywnych. Zestawienie ze sobą owych propozycji pozwala uchwycić zasadnicze rozbieżności między odmiennymi ujęciami moralności chrześcijańskiej oraz wyeksponować fundamentalne ograniczenia każdego z nich.