Wesserling Janusz
PDF Drukuj Email
49(2013)1 - Artykuły

Janusz Wesserling
Edward Nieznański

O pojęciu prawdy w modelu zamierzonym logiki przekonań

  • język publikacji: angielski


Streszczenie

W artykule chodzi – po pierwsze – o zbudowanie aposteriorycznej logiki przekonań, czyli wypracowanej na zasadzie obserwacji, jak ludzie zwykle myślą, jakiego rodzaju sądy wydają o rzeczywistości i jakiej rzeczywistości dotyczy prawda sądów, którymi rządzą przekonania. W tej sytuacji musimy odstąpić od zwyczaju uprawiania apriorycznej semantyki światów możliwych na rzecz semantyki modeli zamierzonych. Po wtóre, odnajdujemy, że w praktyce ludzkiego wydawania sądów, pośrednią rolę pełni pewnego rodzaju logika myślenia w ogóle, której metajęzykowy rozbiór skłania nas – po trzecie – do określenia jej jako systemu nadbudowanego nad logiką intuicjonistyczną. A po czwarte, nasza logika przekonań, empirycznie generowana, okazała się być logiką przekonań hipotetycznych i supozycyjnych, ponieważ sądy wydawane na gruncie logiki intuicjonistycznej nie są sądami asertywnymi.

 

 
PDF Drukuj Email
48(2012)3 - Artykuły

Janusz Wesserling

Równoważnościowa sprowadzalność formuł logiki niefregowskiej do kwantyfikatorowej postaci normalnej

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Artykuł dotyczy niefregowskiej logiki zdaniowej z kwantyfikatorami – systemu formalnego stworzonego przez polskiego logika, R. Suszko. W artykule bada się jedną z metalogicznych własności tego systemu – sprowadzalność formuł języka logiki niefregowskiej do kwantyfikatorowej postaci normalnej. Końcowym i najważniejszym wynikiem jest dowód twierdzenia mówiącego, że każda formuła danego SCIQ-języka J, jest równoważna, na gruncie każdej WBQ-teorii, z pewną formułą o kwantyfikatorowej postaci normalnej.