Wasilewska-Zembrzuska Katarzyna
PDF Drukuj Email
48(2012)2 - Recenzje i Sprawozdania

Magdalena Płotka
Katarzyna Wasilewska-Zembrzuska

 

Filozofia na IV Kongresie Mediewistów Polskich

  • język publikacji: polski


Fragmenty:

W dniach 19-21 września 2011 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się IV Kongres Mediewistów Polskich. Organizatorem Kongresu był Komitet Stały Mediewistów Polskich, którego założycielem i przewodniczącym jest prof. Wojciech Fałkowski. Inauguracja obrad miała miejsce w reprezentacyjnej auli Collegium Minus przy ulicy Wieniawskiego. Kongres obejmował 15 sekcji, 149 referatów, a także „wolną trybunę mediewistów”, w której ramach wystąpili – wedle słów prof. Jerzego Strzelczyka – „ci, dla których nie znalazły się miejsca w sekcjach”.

We wszystkich wystąpieniach IV Kongresu Mediewistów Polskich podkreślano znaczenie takich spotkań, wynikających zarówno z potrzeby współpracy środowiska naukowego, wymiany informacji i osiągnięć, jak i z potrzeby kontaktu osobistego naukowców zajmujący się problematyką średniowieczną. Często stawiano też pytanie: jaki jest stan polskiej mediewistyki? Wydaje się, że najlepszą odpowiedzią był sam Kongres, ze swoim bogactwem wystąpień prezentujących badania wszystkich ważnych polskich ośrodków naukowych.