Kłosowicz Sylwia
PDF Drukuj Email
48(2012)2 - Recenzje i Sprawozdania

Sylwia Kłosowicz

 

Sprawozdanie z konferencji "Jak uczyć by nauczyć? W poszukiwaniu najlepszych metod realizacji podstawy programowej z filozofii", UKSW, Warszawa 23 – 24 września 2011 r.

  • język publikacji: polski


Fragment:

Nauczanie filozofii w szkole rodzi pytanie o dobór metod pozwalających na przekazanie niełatwej wiedzy i umiejętności dzieciom i młodzieży, a zarazem dostosowanych do możliwości poznawczych uczniów. Zgodnie z nową podstawą programową z dnia 23 grudnia 2008 r., począwszy od roku 2013 filozofia będzie przedmiotem realizowanym w szkołach ponadgimnazjalnych w wymiarze 240. godzin. Uczniowie będą również mieli możliwość wyboru filozofii jako przedmiotu maturalnego, zdawanego na poziomie rozszerzonym. Zarówno treść, jak i cele zawarte w nowej podstawie programowej stanowiły punkt wyjścia do dyskusji nad sposobem ich realizacji, którą podjęli uczestnicy konferencji "Jak uczyć, by nauczyć? W poszukiwaniu najlepszych metod realizacji podstawy programowej z filozofii". Konferencja zorganizowana została przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.