Waleszczyński Andrzej
PDF Drukuj Email
48(2012)2 - Artykuły

Andrzej Waleszczyński

Pojęcie troski we współczesnej etyce

  • język publikacji: polski


Streszczenie

We współczesnych dyskusjach etycznych i rozważaniach nad moralnością, obok takich pojęć jak dobro, wartość, sprawiedliwość, pojawia się pojęcie troski rozpowszechnione w znacznym stopniu przez myśl feministyczną. Analizy przeprowadzone w artykule porządkują i przybliżają rozumienie pojęcia troski w toczących się dyskusjach etycznych. Tekst odnosi się do problemu przełożenia znaczenia angielskiego terminu ‘care’ na polski termin ‘troska’. Jednak zasadnicza uwaga poświęcona została rozumieniu pojęcia troski wśród przedstawicielek feministycznej etyki troski, takich jak Virginia Held, Nel Noddings, Joan Tronto, Diemut Bubeck czy Sara Ruddick. Dla wszystkich wymienionych badaczek troska jest relacją, jednak różnice między nimi związane są ze specyfika i znaczeniem tej relacji.