Probucka Dorota
PDF Drukuj Email
48(2012)2 - Artykuły

Dorota Probucka

Utylitaryzm w etyce Davida Hume'a

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Celem artykułu jest analiza utylitarystycznych wątków obecnych w etyce Hume’a. Utylitaryzm interpretowany jest jako etyczna teoria dotycząca zasad słusznego postępowania i oceniania. Jego podstawowymi wyznacznikami są: konsekwencjalizm, prymat użyteczności rozumianej jako wartość, zasada i kryterium moralnej wartościowości działań, idea powszechnego szczęścia oraz interpretacja ludzkiej natury w kategoriach hedonistycznych. Utylitarystyczne składniki humowskiej etyki to: preferowanie idei użyteczności, podkreślanie znaczenia życzliwości w kształtowaniu ludzkich postaw oraz uznanie rozumu za czynnik modyfikujący sferę pragnień i uczuć.

W przekonaniu autorki artykułu, poglądy Hume’a są bliższe współczesnym wersjom utylitarystycznego myślenia, szczególnie utylitaryzmowi cnót, i wykraczają poza klasyczne wzorce wprowadzone do filozofii przez J. Benthama i J.S. Milla.