Czernecka-Rej Bożena
PDF Drukuj Email
48(2012)1 - Sprawozdania i Recenzje

Bożena Czernecka-Rej

 

Maria Piesko, Nieobliczalna obliczalność, Konsorcjum Akademickie, Kraków 2011, ss. 216

  • język publikacji: polski


Fragmenty:

W badaniach nad AI fundamentalne znaczenie posiada refleksja nad naturą obliczalności. Zainteresowanie uczonych pojęciem obliczalności datuje się od wystąpienia Davida Hilberta na Międzynarodowym Kongresie Matematycznym (w 1900 r.), na którym przedstawił on – jako wyzwanie dla matematyków zaczynającego się stulecia – listę 23 najważniejszych nierozstrzygniętych problemów matematycznych. Dziesiąty problem Hilberta, tzw. Entscheidungsproblem, sprowadza się do pytania: czy istnieje ogólna, algorytmiczna procedura rozstrzygania zagadnień matematycznych należących do pewnej dobrze zdefiniowanej klasy? Licząc na pozytywną odpowiedź, Hilbert opracował program zbudowania matematyki na niepodważalnych podstawach. Program ten, zwany matematycznym formalizmem, obaliły wyniki Kurta Gödla z 1931 r., dzięki którym wiemy, że w matematyce zawsze będzie pewne 'ignorabimus'.

"Nieobliczalna obliczalność" wypełnia niewątpliwie pewną lukę w literaturze z zakresu AI czy szeroko rozumianej kognitywistyki. Odsłania w sposób dobitny, że w badaniach nad AI jesteśmy nadal na początku drogi. Celem publikacji nie jest rozwiązanie konkretnych zadań informatyczno-inżynierskich, prowadzących do konstrukcji „sztucznego mózgu”, ani też dociekanie tego, czym jest inteligencja i jaka relacja miałaby zachodzić między inteligencją naturalną a jej sztucznym odpowiednikiem. Pole dociekań recenzowanej książki jest mocno zawężone. Sprowadza się ono do filozoficznej analizy teorii obliczalności, wywodzącej się od Turinga, w kontekście jej aplikacji do opisu działania programów komputerowych – potencjalnych „nośników” AI. Treść książki można by umiejscowić „pomiędzy obliczalnością a sztuczną inteligencją”.