Zawadzka Sylwia
PDF Drukuj Email
47(2011)1 - Jubileusz Księdza Profesora Edmunda MorawcaRozmowa z Ojcem Profesorem Edmundem Morawcem

  • język publikacji: polski

 

[streszczenie niedostępne]
 
PDF Drukuj Email
47(2011)3 - Sprawozdania i Recenzje

Sylwia Zawadzka

Tadeusz Kuczyński, Istnienie Świata? Czy wystarczą wyjaśnienia przyrodników?, Petrus, Kraków 2010, ss. 246

  • język publikacji: polski


Fragment:

W recenzowanej książce podjęty jest problem dwóch sposobów wyjaśniania istnienia świata: sposobu filozoficznego i przyrodniczego. Zadanie, jakie stawia sobie autor we wstępie książki, sprowadza się do pytania, czy intelektualne potrzeby człowieka w zakresie problemu istnienia świata, mogą być zaspokojone jedynie przez wyjaśnienia przyrodnicze? Pytanie tak postawione wydaje się być bardzo zasadne w dobie postępu nauk szczegółowych i kryzysu filozofii. Auguste Comte w XVIII wieku przewidywał, że gdy nadejdzie era pozytywna, nauki szczegółowe całkowicie zaspokoją potrzeby intelektualne człowieka związane z pytaniami o świat i jego istnienie tak, że wszelkie odpowiedzi teologiczne i filozoficzne przestaną mieć jakąkolwiek rację bytu. Dziś, przekroczywszy próg drugiego tysiąclecia, jesteśmy świadkami ogromnego postępu w dziedzinie nauk szczegółowych, stąd – zdaniem autora recenzowanej publikacji - zasadnym jest zadać pytanie, czy nauki te doszły do tego stopnia rozwoju, gdzie teologiczne i filozoficzne wyjaśnienia zaczęły być faktycznie zbędne.