Płotka Magdalena
PDF Drukuj Email
50(2014)2 - Recenzje i Sprawozdania

Magdalena Saganek
Magdalena Płotka

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „W kręgu średniowiecznej metafizyki”

  • język publikacji: polski


Fragment

W dniu 12 grudnia 2013 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "W kręgu średniowiecznej metafizyki". Była to druga z kolei konferencja (po organizowanej w 2011 roku konferencji "W kręgu średniowiecznej antropologii"), organizowana przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej oraz Katedrę Historii Filozofii Polskiej, poświęcona filozofii średniowiecznej.

 

 
PDF Drukuj Email
48(2012)2 - Recenzje i Sprawozdania

Magdalena Płotka
Katarzyna Wasilewska-Zembrzuska

 

Filozofia na IV Kongresie Mediewistów Polskich

  • język publikacji: polski


Fragmenty:

W dniach 19-21 września 2011 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się IV Kongres Mediewistów Polskich. Organizatorem Kongresu był Komitet Stały Mediewistów Polskich, którego założycielem i przewodniczącym jest prof. Wojciech Fałkowski. Inauguracja obrad miała miejsce w reprezentacyjnej auli Collegium Minus przy ulicy Wieniawskiego. Kongres obejmował 15 sekcji, 149 referatów, a także „wolną trybunę mediewistów”, w której ramach wystąpili – wedle słów prof. Jerzego Strzelczyka – „ci, dla których nie znalazły się miejsca w sekcjach”.

We wszystkich wystąpieniach IV Kongresu Mediewistów Polskich podkreślano znaczenie takich spotkań, wynikających zarówno z potrzeby współpracy środowiska naukowego, wymiany informacji i osiągnięć, jak i z potrzeby kontaktu osobistego naukowców zajmujący się problematyką średniowieczną. Często stawiano też pytanie: jaki jest stan polskiej mediewistyki? Wydaje się, że najlepszą odpowiedzią był sam Kongres, ze swoim bogactwem wystąpień prezentujących badania wszystkich ważnych polskich ośrodków naukowych.

 
PDF Drukuj Email
47(2011)3 - Sprawozdania i Recenzje

Magdalena Płotka

Sprawozdanie z konferencji 46th International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, USA, 12-15 maja 2011r.

  • język publikacji: polski


Fragment:

W dniach 12–15 maja 2011 r. na Western Michigan University (USA) odbył się międzynarodowy kongres pt. The 46th Congress on Medieval Studies. Kongres na WMU stanowi coroczną okazję do spotkania ponad 3000 badaczy średniowiecza z całego świata. Obejmuje ponad 500 sekcji, workshopów, ekspozycji wydawniczych oraz wykładów panelowych.

Tematyka tegorocznego kongresu obejmowała takie dyscypliny mediewistyki, jak historia sztuki, historia literatury, architektura, teologia, językoznawstwo, a także filozofia oraz szeroko rozumiane badania gender. Niezwykła ilość sekcji i wykładów o problematyce genderowej w średniowieczu (w Polsce ta gałąź mediewistyki nie jest jeszcze mocno rozwinięta) może obrazować popularność, jaką cieszą się tego typu badania nad średniowieczem w USA.

 
PDF Drukuj Email
49(2013)3 - Recenzje i Sprawozdania

Izabella Andrzejuk
Magdalena Płotka

 

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie” dedykowana Profesorowi Wojciechowi Falkowskiemu

  • język publikacji: polski

Fragment:


W dniu 30 listopada 2012 roku na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW odbyła się konferencja naukowa "Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie". Celem konferencji, organizowanej przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, było zaprezentowanie szerszemu gronu słuchaczy niezbyt znanego w Polsce okresu historii rodzimej filozofii, związanej z ruchem emigracyjnym, skupionym wokół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Ośrodek ten został założony w 1939 roku w Paryżu przez Oskara Haleckiego. W 1940 przeniesiono go do Londynu. Zorganizowana konferencja była dedykowana Profesorowi Wojciechowi Falkowskiemu, rektorowi PUNO w latach 2002-2001.

 

 


Strona 1 z 2