Weingartner Paul
PDF Drukuj Email
47(2011)4 - Nauka a utopia. Granice poznania naukowego

Paul Weingartner

Presupozycje klasycznej logiki. Presupozycje klasycznej fizyki

  • język publikacji: angielski


Streszczenie

Klasyczna logika toleruje własności relacji dedukcji i prawdziwość implikacji, które prowadzą do trudności w zastosowaniu do nauk empirycznych. Takimi klasycznymi presupozycjami są: rozstrzygnięcie, że w wielu inferencjach części zbioru konsekwencji mogą być zastąpione przez umowne części przy salva validate inferencji; przyjęcie arbitralnych połączeń zdań; presupozycje o współmierności podstaw logicznych; presupozycje dotyczące dystrybutywności w obu kierunkach. Wymienione presupozycje są tolerowane także przez klasyczną fizykę. Ponadto fizyka klasyczna przyjmuje dalsze założenia o własnościach obiektów fizycznych czy fizycznych systemów. Jednym z nich jest kantowski warunek określoności wartości. Innym założeniem jest sztywność obiektów spełniających przekształcenia Galileusza. Kolejnymi presupozycjami są te, które dotyczą jedyności, identyfikowalności związanej z upływem czasu i niezależności od obserwatora. Jak pokazano w artykule, wymienione presupozycje powinny zostać osłabione by móc je stosować w naukach empirycznych i we współczesnej fizyce.