Czermak Johannes
PDF Drukuj Email
47(2011)4 - Nauka a utopia. Granice poznania naukowego

Johannes Czermak
Kordula Świętorzecka

Nieciągłość czasu i zmiany

  • język publikacji: angielski


Streszczenie

Standardowe rozwiązanie paradoksów Zenona – w szczególności paradoksu Achillesa i żółwia – opiera się na pewnych matematycznych założeniach dotyczących liczb rzeczywistych. Wymaga ono między innymi tego, by przyjąć założenie, zgodnie z którym czas jest przynajmniej gęstym zbiorem momentów czasowych. Można jednak zaproponować także inne rozwiązanie, które opiera się na założeniu o istnieniu „atomów” czasu - w tym przypadku czas byłby uważany za strukturę dyskretną. Tego rodzaju punkt widzenia wydaje się naturalny, gdy przyjmiemy, iż czas powinien być charakteryzowany przez ciągi zdarzeń. Wówczas upływ czasu można byłoby definiować przez odwoływanie się do zachodzenia zmian. Idea pierwszeństwa zmienności względem czasu jest obecna w filozofii już od starożytności. Jednym ze współczesnych narzędzi opisu takiej koncepcji może być zdaniowa logika zmiany LC, która nie wikła Achillesa i żółwia w paradoks Zenona.