Hroncová Petra
PDF Drukuj Email
47(2011)3 - ArtykułyPetra Hroncová

Aspekty terapeutyczne zastosowania filozoficznej koncepcji "żywej cielesności" w praktyce medycznej

  • język publikacji: angielski


Streszczenie

Artykuł podąża za koncepcjami amerykańskich filozofów Drew Ledera I Glena A. Mazisa, którzy rozważają możliwość zastosowania koncepcji „żywej cielesności” (Maurice Merleau-Ponty) w medycynie. Podstawą tej idei jest kartezjańskie rozumienie cielesności i fenomenologiczne do niej podejście. Wskazuje się dwa podstawowe problemy tradycyjnego medycznego modelu ciała i sugeruje, że można je rozwiązać w koncepcji „żywej cielesności”.