Czarnocka Małgorzata
PDF Drukuj Email
47(2011)3 - Nauka a utopia. Granice poznania naukowegoMałgorzata Czarnocka

Reprezentowanie jako symbolizowanie a dostęp poznawczy

  • język publikacji: polski


Streszczenie

W pracy dyskutowane są główne współczesne, spolaryzowane stanowiska w kwestii poznawczego dostępu. Proponowany jest konkurencyjny wobec zastanych stanowisk realizm symboliczny, inspirowany filozofią form symbolicznych Ernsta Cassirera. Realizm ten jest granicznie słaby, nie odzwierciedlający, angażujący czynniki epistemiczne. Opowiedzenie się za nim czyni dostęp poznawczy problematycznym, gdyż ambiwalentnym; według niego poznanie odsłania rzeczywistość, ale paradoksalnie, w sposób zakryty, a mianowicie poprzez kreowane symboliczne obrazy poznawcze.