Pawliszyn Mirosław
PDF Drukuj Email
47(2011)2 - RozprawyMirosław Pawliszyn

Przyczynek do rozmowy na temat problemu pewności

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Zagadnienie pewności wydaje się być kluczowym dla całej filozofii. Pytanie zasadnicze brzmi następująco: czy możemy być pewni tego, że to co postrzegamy faktycznie jest takim właśnie? Czy w związku z tym wiedza, którą dysponujemy, zasługuje na uznanie? Ostatecznie dotykamy tu pytania o realność świata jako takiego. Pytania, których pomysłodawcą stał się Kartezjusz po dziś dzień są inspirujące i ważne. Zwykło się uważać, że jeśli dopuści się do głosu możliwość niepewności, będziemy skazani na sceptycyzm. Oryginalny wkład do tej dyskusji wnosi niemiecki filozof Peter Wust. Niepewność jest dla niego kategorią ontyczną. Nie znaczy to jednak wcale, że nie możemy z niej wyjść. Artykuł próbuje dotknąć tej właśnie kwestii.