Skurzak Joanna
PDF Drukuj Email
47(2011)2 - RozprawyMaciej Bała
Joanna Skurzak

„Doświadczenie niedoświadczalnego” w filozofii liturgii Jean-Yves Lacoste’a

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Pojęcie doświadczenia religijnego pojawia się na stałe dopiero w filozofii XIX wieku. Jest to pojęcie doświadczenia religijnego tak szerokie, że czasami bardzo trudne do jasnego określenia. Artykuł niniejszy dotyczy koncepcji francuskiego filozofa religii J.-Y. Lacoste’a, który opiera pojęcie doświadczenia religijnego na fenomenie liturgii. Lacoste proponuje filozoficzne rozumienie liturgii, odmienne od teologicznego oraz swoiste rozumienie miejsca liturgii. Tekst powyższy zdaje sprawę z koncepcji doświadczenia niedoświadczalnego, do którego ostatecznie prowadzi fenomen liturgii. Wskutek tego należy zaliczyć Lacoste’a do myślicieli, którzy nawiązują do tradycji apofatycznej, gdzie podstawowym założeniem tej tradycji jest świadomość granic rozumu człowieka w jego poznawaniu i mówieniu o Bogu. Artykuł ukazuje, że metoda, którą posługuje się Lacoste zakłada egzystencjalną i osobową postawę człowieka wobec poznawanej rzeczywistości Boga, wyklucza możliwość jej poznania w sposób czysto intelektualny i abstrakcyjny, a w określeniu natury Boga posługuje się antynomią i paradoksem.