Wiszniowska-Majchrzyk Marta
PDF Drukuj Email
47(2011)1 - RozprawyMarta Wiszniowska-Majchrzyk

„Onegdaj w nocy Wieczność oczy me ujrzały” czyli o angielskiej poezji metafizycznej XVII wieku

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest metafizyczna poezja angielska. Z wszechstronnego i bogatego dorobku poetów metafizycznych artykuł zarysowuje tylko jeden nurt, w którym poeci starali się przeniknąć nieprzeniknione i zrozumieć to, czego człowiek pojąć nie może rozumem. Poezję metafizyczną podzielono na poezję „wersji light” i „wersji hard”. Pierwsza jest poezją ‘przeżywającą’, pokazującą życie ludzkie, piękne, radosne, grzeszne i tragiczne, niestałe i umykające, pełne pułapek, upadków i wzlotów, ale też momentów ekstazy. Druga eksponuje cierpienie, bunt, refleksję nad losem człowieka oraz charakteryzuje się przeniesieniem dyskursu na wyższy poziom abstrakcji. W toku analiz okazało się, że mimo swej ograniczoności poznanie rozumowe nie zostało w niej zanegowane, mimo prób poznania tego, co przekracza rozum; jest ono przyrodzonym atrybutem człowieka.