Moskal Piotr
PDF Drukuj Email
47(2011)1 - RozprawyPiotr Moskal

Problem aksjologii religii

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Oceny wartości różnych religii dokonuje się z różnych punktów widzenia. Biorąc pod uwagę poznawczą i soteriologiczną wartość religii, standardowo przyjmuje się następującą typologię stanowisk w kwestii wartości różnych religii: naturalizm, ekskluzywizm, inkluzywizm, pluralizm. Dokonuje się też oceny wartości różnych religii z racji pragmatycznych, biorąc pod uwagę to, jak wpływają one na życie osobowe, kulturowe i społeczne.

Oceny doktrynalnej i soteriologicznej wartości religii można dokonywać w świetle doktryny określonej religii lub w świetle uprzednio przyjętych założeń filozoficznych. Można też podjąć wysiłek krytycznego prześledzenia apologii określonej religii (o ile określona religia takową apologię buduje).

W podejściu pragmatycznym ocena wpływu (określonej) religii na życie osobowe i społeczno-kulturowe zależy od rozumienia człowieka i tego, co dla niego ważne i dobre.

W tekście zaprezentowane są trzy przykłady wartościowania religii: katolicka teologia religii, ocena doktrynalnej prawdziwości religii w świetle filozofii tomistycznej oraz apologia religii katolickiej.