Maryniarczyk Andrzej
PDF Drukuj Email
47(2011)1 - RozprawyAndrzej Maryniarczyk

U źródeł narodzin nowożytnych ontologii

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Ontologia nowożytna, jako oddzielna dyscyplina filozoficzna (obok metafizyki, a właściwie w jej miejsce), powstała na bazie późnej scholastyki i kartezjańskiego racjonalizmu. Pojawienie się nowej nazwy, która początkowo traktowana była jako synonim nazwy metafizyki, nie było zabiegiem czysto werbalnym. Wraz ze zmianą nazwy dokonuje się zmiana przedmiotu, metody i celu poznania metafizycznego. Artykuł pokazuje proces podmiany przedmiotu metafizyki, którym był realnie istniejący byt na pojęcie obiektywne, które jest jego reprezentacją oraz na istotę wewnętrznie niesprzeczną. Przedstawiony został również proces wyrugowania nazwy „metafizyka” i zastąpienia jej nazwą „ontologia” oraz przeniesienia problematyki metafizycznej na płaszczyznę fizyki.