Duchliński Piotr
PDF Drukuj Email
50(2014)2 - Recenzje i Sprawozdania

Piotr Duchliński

Stanisław Judycki, Książeczka o człowieku wierzącym, Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, Kraków 2014

  • język publikacji: polski


Fragment

"Książeczka o człowieku wierzącym" to kolejna praca Stanisława Judyckiego poświęcona problematyce filozofii religii i filozofii Boga. O ile poprzednia praca "Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej" była próbą stworzenia systemu teistycznie zorientowanej metafizyki, o tyle niniejsza pozycja dotyczy problematyki wiary w kontekście egzystencji człowieka.

 

 
PDF Drukuj Email
46(2010)2 - Recenzje

 

Piotr Duchliński

Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wrocław 2009

  • język publikacji: polski


Fragment:

Nie ulega wątpliwości, że jednym z najbardziej popularnych nurtów filozofii współczesnej jest tzw. nurt analityczny. Na początku XX wieku był on rozwijany przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, potem w Stanach Zjednoczonych, a obecnie zwolennicy tego stylu refleksji filozoficznej znajdują się na wszystkich kontynentach, gdzie uprawiana jest filozofia. Filozofowie analityczni zwrócili uwagę na kwestię języka oraz uzasadniania tez filozoficznych i choć oba te problemy były przedmiotem zainteresowania filozofów od dawna, to analitycy dokonali tutaj prawdziwej „rewolucji kopernikańskiej”, a to za sprawą zastosowania do tych zagadnień narzędzi prężnie rozwijającej się logiki współczesnej. Filozofia analityczna jest obecnie jednym z tych nurtów, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem są konferencje naukowe, tak lokalne, jak i międzynarodowe, liczne prace naukowe o charakterze monograficznym, podejmujące różne zagadnienia związane z tym kierunkiem, a także artykuły publikowane w różnorakich periodykach naukowych. Taka sama sytuacja ma miejsce również w Polsce. Również u nas z roku na rok wzrasta zainteresowanie tym nurtem filozoficznym, rośnie liczba specjalistów, którzy cały swój intelektualny wysiłek poświęcają zgłębianiu związanych z nim zagadnień. W niektórych ośrodkach uniwersyteckich filozofia analityczna jest uprawiana bardzo prężnie, czasem do tego stopnia, że wypiera ona inne kierunki filozoficzne z kanonu nauczania akademickiego. W Polsce jednak, pomimo dużego zainteresowania filozofią analityczną, mało jest prac, które w sposób syntetyczny omawiałyby naturę tego nurtu, szczególnie zaś mało jest publikacji o nachyleniu metafilozoficznym. Pierwsza praca monograficzna o filozofii analitycznej powstała w latach siedemdziesiątych. Była to książka autorstwa M. Hempolińskiego, "Brytyjska filozofia analityczna". Od tego czasu, oprócz dużej ilość artykułów omawiających konkretne zagadnienia poruszane przez analityków, nie powstały znaczące monografie, które przedstawiałyby całościowo problematykę treści filozofii analitycznej, jej kierunków i stosowanych metod. W latach 80. i 90. pojawiły się natomiast monograficzne opracowania szkoły lwowsko-warszawskiej, która przez jej badaczy nazwana została szkołą polskiej filozofii analitycznej. To jakże cenne wydobycie polskiego nurtu analitycznego dokonało się przede wszystkim za sprawą prac badawczych J. Woleńskiego i J. J. Jadackiego ich uczniów oraz współpracowników.

Wspomniany brak całościowego opracowania monograficznego wypełnia wydana ostatnio praca Tadeusza Szubki, "Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia".