Orzeszek Piotr
PDF Print Email
46(2010)2 - Reviews

Piotr Orzeszek

E. Nieznański, K. Świętorzecka, R. Tomanek, U podstaw analizy filozoficznego dyskursu z wykorzystaniem interpretacji Władysława Tatarkiewicza, Warszawa 2010

  • language: Polish