Szocik Konrad
PDF Drukuj Email
46(2010)2 - Prace przeglądoweKonrad Szocik

Religia i ateizm w filozofii średniowiecznej

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Filozofia średniowieczna została ukształtowana przez doktrynę chrześcijańską. Istnienie Boga oraz jego wpływ na świat nie podlegały zakwestionowaniu. Ateizm, rozumiany jako filozoficzna wizja świata negująca możliwość istnienia Boga w rozumieniu chrześcijańskim, tzn. jako bytu osobowego i transcendentnego, pojawił się dopiero w epoce nowożytnej. Niemniej można wskazać przynajmniej dwóch myślicieli, których systemy pozostawały w sprzeczności z myślą chrześcijańską. Dawid z Dinant i Amalryk z Bene głosili poglądy panteistyczne, utożsamiając Boga z pełnią rzeczywistością. Tym samym antycypowali nowożytny, zapoczątkowany m. in. przez Spinozę, powrót stoickiego panteizmu do filozofii.

 

 
PDF Drukuj Email
50(2014)2 - Artykuły

Konrad Szocik

„Liberum arbitrium” w filozofii średniowiecznej w kontekście teorii deterministycznych

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Artykuł analizuje koncepcje liberum arbitrium w filozofii Augustyna, Anzelma i Tomasza z Akwinu. Wskazuje na kompatybilistyczne łączenie przez nich wolności wyboru z istnieniem czynników deterministycznych. Każdy z nich bronił liberum arbitrium, dostrzegając potencjalne trudności związane z wpływem Boga na losy człowieka.