Sak Jarosław
PDF Drukuj Email
46(2010)2 - Mózg - psychika: współczesna filozofia medycynyJarosław Sak

Psyche i soma. „Co” choruje w człowieku?

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Definiowanie ogólnej kategorii choroby jest związane z przyjmowaniem założeń w zakresie trzech płaszczyzn badawczych: filozoficznej teorii człowieka, teorii poznania oraz teorii wartości. Płaszczyzny te stanowią trzy teoretyczne wymiary pojmowania choroby. Autor artykułu podejmuje próbę określenia antropologicznych podstaw kategorii choroby. Zmierza do udzielenia odpowiedzi na pytanie o to czy wyjaśnianie kategorii choroby w filozofii i medycynie wyłącznie w oparciu o normy biologiczne jest uprawnione. W rozstrzyganiu kwestii postawionej w tytule artykułu przydatnym jest przywołanie zarówno współczesnych sporów o istotę choroby psychicznej jak i personalistycznej koncepcji człowieka.