Murawiec Sławomir
PDF Drukuj Email
46(2010)2 - Mózg - psychika: współczesna filozofia medycynySławomir Murawiec

Leki psychotropowe drogą do zrozumienia połączenia między umysłem a mózgiem

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Praca omawia wyniki współczesnych badan naukowych dotyczących działania leków psychotropowych na złożone, zintegrowane funkcje mózgu i umysłu, będące jednocześnie przejawami zjawisk biologicznych i psychologicznych. Działanie leków stosowanych w psychiatrii nie odbywa się w sposób mechaniczny, niezależnie od kontekstu psychologicznego i społecznego osoby leczonej. W wyniku ich podania następuje dynamiczne przenikanie się poziomów biologicznych i psychologicznych ich działania. W pracy omówiono neurobiologiczne wykładniki efektu placebo, wpływ leków przeciwdepresyjnych na przetwarzanie informacji o charakterze emocjonalnym, oraz wpływ leków uspakajających na przetwarzanie informacji związanych z lękiem. Omówiono także teorię psychozy jako stanu nadmiernego uwydatniania znaczeń i działanie leków przeciwpsychotycznych w kontekście redukowania przez nie zaburzonego nadawania znaczeń sygnałom z otoczenia. Wyniki tych wszystkich badań i koncepcje na nich oparte wskazują na bardzo złożone mechanizmy działania leków wobec procesów psychicznych człowieka.