Wasilewski Krzysztof
PDF Drukuj Email
46(2010)1 - Sprawozdania

Karolina Dominik, Łukasz Malinowski, Krzysztof Wasilewski

Sprawozdanie z Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu Dziedzictwo współczesnej etyki

  • język publikacji: polski


Fragment:

Kolejne Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu "Dziedzictwo współczesnej etyki" odbyło się 9 grudnia 2009 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i było poświęcone współczesnej recepcji filozofii Fryderyka Nietzschego. Seminarium miało charakter ogólnopolski. Uczestniczyli w nim pracownicy trzech ośrodków uniwersyteckich: UMK w Toruniu, UAM w Poznaniu oraz UKSW w Warszawie. Współpraca tych uczelni zaowocowała dotychczas seminariami, których tematami były współczesne recepcje myśli takich filozofów, jak Arystoteles, Hume, Kant, Pascal, Kierkegaard, Heidegger i Lévinas.