Dominik Karolina / Rozmarynowska Karolina
PDF Drukuj Email
48(2012)3 - Artykuły

Karolina Rozmarynowska

Sytuacja graniczna jako moment doświadczenia siebie w ujęciu Karla Jaspersa

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest związek, jaki zachodzi między przeżyciem sytuacji granicznej a doświadczeniem siebie. Wyjaśniając, na czym polega ten związek, autorka sięga do koncepcji Karla Jaspersa, która powszechnie jest uważana za klasyczne opracowanie problematyki sytuacji granicznych. Prowadzone analizy wskazują, że doświadczenie sytuacji granicznych rozszerza samoświadomość podmiotu, ponieważ w tych szczególnych momentach okazuje się, czy to, co o sobie sądzimy jest zgodne z tym, jacy jesteśmy oraz czy wartości, które cenimy, są tymi, które realizujemy. Co więcej, przeżycie niepokoju czy chaosu, jaki towarzyszy sytuacjom granicznym zmusza nas do zadawania pytań fundamentalnych: Czy jesteśmy tacy, jacy chcielibyśmy i powinniśmy być? Jaki jest właściwy, najlepszy sposób bycia? Autorka dochodzi do wniosku, że przeżywając sytuacje graniczne, źródłowo doświadczamy wolności oraz odpowiedzialności za siebie i swoje życie.

 

 
PDF Drukuj Email
48(2012)4 - Etyka z inspiracji chrześcijańskiej

Karolina Rozmarynowska

Znaczenie innego w doświadczeniu wartości

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Artykuł stanowi próbę ukazania podmiotowych źródeł doświadczenia wartości. Zgodnie z koncepcją Tischnera, każdy człowiek doświadcza różnych rodzajów wartości, wśród których szczególne miejsce przypada wartościom etycznym. Ich wyjątkowość wynika z faktu, że są przeżywane w obecności innego (zwłaszcza innego człowieka). Realizujemy te wartości w relacjach międzyosobowych, ponieważ stanowią one ideały ludzkiego postępowania wobec innego: jesteśmy wierni, sprawiedliwi, uczciwi – wobec innego. Rola innego polega również na tym, że dialog rozszerza i pogłębia naszą świadomość aksjologiczną. Wartości etyczne obligują nas do działania, gdy coś ważnego jest zagrożone. To oznacza, że doświadczamy ich jako istniejących obiektywnie, choć jednocześnie nierealnych. Istotnym warunkiem realizacji wartości jest, używając sformułowania Tischnera, „poczucie rzeczywistości”. Wartości etyczne mają zobowiązującą moc, co oznacza, że doświadczenie aksjologiczne zawiera w sobie element moralnego przymusu. Niemniej jednak osobie przysługuje wolność w sferze rozpoznawania, wybierania i realizowania wartości. Istotą doświadczenia aksjologicznego jest preferencja. To właśnie dlatego ludzki świat jest uporządkowany hierarchicznie.

 

 
PDF Drukuj Email
46(2010)1 - Sprawozdania

Karolina Dominik, Łukasz Malinowski, Krzysztof Wasilewski

Sprawozdanie z Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu Dziedzictwo współczesnej etyki

  • język publikacji: polski


Fragment:

Kolejne Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu "Dziedzictwo współczesnej etyki" odbyło się 9 grudnia 2009 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i było poświęcone współczesnej recepcji filozofii Fryderyka Nietzschego. Seminarium miało charakter ogólnopolski. Uczestniczyli w nim pracownicy trzech ośrodków uniwersyteckich: UMK w Toruniu, UAM w Poznaniu oraz UKSW w Warszawie. Współpraca tych uczelni zaowocowała dotychczas seminariami, których tematami były współczesne recepcje myśli takich filozofów, jak Arystoteles, Hume, Kant, Pascal, Kierkegaard, Heidegger i Lévinas.