Kupczak Rafał
PDF Drukuj Email
47(2011)3 - Sprawozdania i Recenzje

Rafał Kupczak

Antropologia, red. S. Janeczek, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2010, ss.289

  • język publikacji: polski


Fragment:

Recenzowana publikacja jest pierwszym tomem z planowanej serii wydawniczej poświęconej dydaktyce poszczególnych dyscyplin filozofii, ujmowanych w aspekcie ich związków ze światopoglądem chrześcijańskim. W ramach tej inicjatywy podjęty został temat nauczania antropologii filozoficznej w katolickich uczelniach wyższych. Zawarte w poszczególnych opracowaniach podstawowe informacje mają służyć zachęcie do sięgania po specjalistyczną literaturę.

Jak możemy się dowiedzieć z pierwszych stron recenzowanej publikacji, głównym celem, jaki przyświecał autorom, było przygotowanie tematycznie spójnej pozycji książkowej, dotyczącej problematyki antropologicznej, a skierowanej zarówno do wykładowców akademickich, jak i studentów.

 
PDF Drukuj Email
46(2010)1 - Recenzje

 

Rafał Kupczak

Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, red. naukowa I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków-Warszawa 2009

  • język publikacji: polski


Fragment:

O ile możemy założyć, że jesteśmy w stanie jednym tchem wymienić nazwiska polskich noblistów, to większej chwili zastanowienia wymagałoby wymienienie naszych światowej sławy inżynierów, biologów czy też geologów. A czas udzielenia odpowiedzi byłby pewnie wprost proporcjonalny do odległości danej dyscypliny od pola naszych zainteresowań. Remedium na ten „kompetencyjny dysonans” mogłoby być kompendium łączące naukowa formułę z popularyzatorską formą. Takim „złotym środkiem” może być recenzowana pozycja. Na rynku wydawniczym pojawiła się książka wyjątkowa. Podobna do niej publikacja ukazała się ponad 30 lat temu. „Grupa uczonych z Polskiej Akademii Nauk, uniwersytetów i wiodących polskich wyższych uczelni, prezentujących różne dziedziny nauki, podjęła ambitne i nader trudne zadanie. Postanowiono napisać i opublikować w latach 2007-2010 w języku angielskim i polskim – adresowaną zarówno do cudzoziemców, jak i do rodzimych czytelników – książkę pod tytułem Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego” (s. 9).