Kupczak Rafał
PDF Print Email
47(2011)3 - Reports and Reviews

Rafał Kupczak

Antropologia, red. S. Janeczek, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2010, ss.289

  • language: Polish

 
PDF Print Email
46(2010)1 - Reviews

Rafał Kupczak

Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, red. naukowa I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków-Warszawa 2009

  • language: Polish