Karas Marcin
PDF Drukuj Email
46(2010)1 - Prace przeglądoweMarcin Karas

Kosmologia dojrzałego średniowiecza

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Artykuł dotyczy średniowiecznej kosmologii i filozofii przyrody. Autor koncentruje sie na kosmologii dojrzałego średniowiecza i przestawia strukturę kosmosu, która oparta była na filozofii przyrody Arystotelesa, ujmowanej z perspektywy chrześcijańskiej. Dla historii nauk przyrodniczych szczególnie ważna jest metodologia kosmologii średniowiecznej, wiara w hierarchiczny porządek całego kosmosu i zaufanie w ludzkie zdolności poznawcze.